Search
Close this search box.

TECHNOLOGIA SORPCJI

OSUSZACZE DST SĄ OSUSZAJĄCE. PODSTAWOWĄ ZASADA JEST, ŻE POWIETRZE DO ODWILŻANIA PRZEPŁYWA PRZEZ OBROTOWY WIRNIK, KTÓRY ADSORBUJE WILGOĆ. WILGOĆ Z ROTORA USUWANA JEST PRZEZ STRUMIEŃ GORĄCEGO POWIETRZA.

Zasady Recusorb, Econosorb i Frigosorb są chronione znakami towarowymi zgodnie ze Szwedzkim Rejestrem Znaków Towarowych, a także Europejskim Rejestrem Patentów i Znaków Towarowych. Zasada Frigosorb została opatentowana w Szwecji w 1996 roku.

Recusorb R

Recusorb R działa w oparciu o zintegrowany recykling ciepła. Podczas regeneracji wirnika ciepło jest pochłaniane, a następnie zawracane do „strefy przewietrzania”, gdzie napływające powietrze jest wstępnie podgrzewane i częściowo osuszane. Zużycie energii spada, a suche powietrze staje się zarówno bardziej suche, jak i chłodniejsze w porównaniu z innymi osuszaczami sorpcyjnymi.

Recusorb DR

Podobnie jak Recusorb R, Recusorb DR ma recykling ciepła, ale ma wentylator zarówno dla przepływu suchego, jak i mokrego powietrza. Ułatwia to instalację, gdy wymagane jest osuszanie nadciśnienia w pomieszczeniu. Ta zasada jest również odpowiednia, gdy chcesz osiągnąć bardzo niski punkt rosy.

Consorb

Zasada Consorb jest zwykle stosowana w niskich temperaturach regeneracji, np. w przypadku nadmiaru ciepła lub osuszania bardzo wilgotnego powietrza. Zasada Consorb jest również dobra, gdy występuje duża różnica w zawartości wilgoci między wlotami powietrza procesowego i regeneracyjnego.

Frigosorb

Frigosorb jest zasadą opatentowaną przez DST. Frigosorb jest stosowany w aplikacjach, w których trudno jest usunąć wilgotny strumień powietrza. Dzięki funkcji pompy ciepła Frigosorb jest bardzo energooszczędny, zużywając około 1/3 całkowitego zużycia energii zwykłych osuszaczy sorpcyjnych. osuszacze sorpcyjne.

Econsorb

Econosorb w unikalny sposób łączy pompę ciepła z rotorem sorpcyjnym, zapewniając bardzo niskie zużycie energii i niską temperaturę suchego powietrza. Prawdopodobnie najbardziej energooszczędny osuszacz na rynku, z około 1/4 całkowitego zużycia energii zwykłych osuszaczy sorpcyjnych. Econosorb ma zarówno kondensację, jak i wilgotne powietrze.

Aquaorb

Aquasorb działa zasadniczo jak Consorb, ale strumień mokrego powietrza jest skraplany w chłodzonym powietrzem skraplaczu zamiast być odprowadzany. Brak konieczności odprowadzania wilgotnego powietrza z osuszanego pomieszczenia. Cała energia włożona do urządzenia pozostaje również w pomieszczeniu, co jest dobre do suszenia.

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new DST articles