Search
Close this search box.

CHROŃ ELEKTROWNIE PRZED KOROZJĄ DZIĘKI OSUSZANIU

ELEKTROWNIE WODNE PRZEPŁYWAJĄ DUŻE ILOŚCI WODY, W ZWIĄZKU Z KTÓRYM ISTNIEJE WYSOKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA MASZYN I UKŁADÓW STEROWANIA W ZWIĄZKU Z WILGOCIĄ POCHODZĄCĄ Z KONDENSACJI.

Miejsca w elektrowni, w których zaleca się suszenie podczas postoju, to:

Generator – ważne jest, aby uzwojenia były suche, aby zapobiec korozji i zapewnić krótszy czas rozruchu. Suche powietrze może również uzupełniać nagrzewnice generatorowe.

Skraplacz – musi być utrzymywany w stanie suchym po przepłukaniu, aby umożliwić ponowne malowanie skrzynek wodnych i płyt sitowych.

Przegrzewacz – rury są cieńsze niż rury przegrzewacza i bardziej podatne na korozję. Ataki międzykrystaliczne na austeniczną stal nierdzewną można zminimalizować za pomocą suchego powietrza.

Rury zasilające i kondensacyjne – ważne dla wyeliminowania wewnętrznej korozji rur, ponieważ tlenki mogą zanieczyścić wodę zasilającą.

Kocioł – temperatura powierzchni rur kotła kominkowego spada poniżej punktu rosy i tworzy się kondensat. Kondensat reaguje z siarkowymi częściami popiołu i kwaśnymi osadami i hydrolizuje, tworząc silnie kwaśny roztwór. Efektem końcowym jest szybki, miejscowy atak na metalową powierzchnię.

Zbiornik reaktora – tam, gdzie wymagany jest dostęp, wymagane jest suche powietrze w celu usunięcia CO2, wyeliminowania korozji i wysuszenia grafitu przed ponownym napełnieniem CO2.

Udział

Zadaj nam pytanie

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new DST articles