Search
Close this search box.

OSUSZANIE MAGAZYNÓW SUCHEGO POWIETRZA

OSUSZACZ KONTROLUJE WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNĄ W MAGAZYNIE, DZIĘKI KTÓRYM TOWAR MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANY Z ZACHOWANIEM WYSOKIEJ JAKOŚCI.

Magazyny suchego powietrza są wykorzystywane do przechowywania różnych materiałów: farmaceutyków, produktów spożywczych, dzieł sztuki, sprzętu elektronicznego i sprzętu obronnego. Materiał higroskopijny przyciąga wilgoć, co często stwarza dogodne warunki dla rozwoju bakterii i pleśni. Utrzymując wilgotność względną (RH) w pomieszczeniu poniżej 50%, można zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni. Dzięki kontrolowanej wilgotności można również zatrzymać kondensację i korozję.

Kondensacja
Jeśli punkt rosy powietrza jest utrzymywany poniżej temperatury powierzchni zimnej powierzchni, na przykład rury z zimną wodą, nie będzie skraplania.

Korozja
Towary wykonane z materiałów takich jak żelazo i stal wymagają niskiej wilgotności. Pojazdy, samoloty, maszyny i narzędzia nie rdzewieją, jeśli wilgotność względna powietrza w otoczeniu jest niższa niż 50%.

Pleśń
Materiały organiczne, takie jak skóra i obrazy, zawierają mikroorganizmy. Mogą one rozwinąć się w grzyby i pleśń, ale nie wystąpią, jeśli poziom wilgotności względnej będzie utrzymywany poniżej 70%.

Bakteria
Bakterie, aby przetrwać i rozmnażać się, wymagają wysokiej wilgotności. Jeśli poziom wilgotności otaczającego powietrza jest utrzymywany poniżej 50%, większość bakterii nie przetrwa. Limit jest szczególnie ważny przy przechowywaniu produktów spożywczych, które są podatne na bakterie.

Udział

Zadaj nam pytanie

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new DST articles