Wirnik żelo krzemionkowy z Seibu Giken

Wszystkie osuszacze DST stosują wirniki Seibu Giken z żelem krzemionkowym. W wirnikach Seibu Giken żel krzemionkowy jest chemicznie związany z podłożem, dzięki czemu element osuszający nie jest emitowany do otaczającego powietrza. Ma to również korzystny wpływ na żywotność wirnika umożliwiając utrzymanie ponad 90% – towej wydajności wirnika Seibu Giken po 10 latach jego eksploatacji. Kolejną zaletą wirnika Seibu Giken jest możliwość jego umycia jeśli ulegnie zanieczyszczeniu. Jest to szczególnie istotne dla wirników pracujących w trudnych warunkach.

Seibu Giken była pierwszą firmą w celu opracowania wirnika żelo krzemionkowego i nadal jest liderem w dziedzinie technologii.

Testy przeprowadzone przez znany Instytut Fraunhofer pokazują, że pył nie jest przenoszony do suchego powietrza w wirniku Seibu Giken. Testy na osuszaczach DST umieszczonych w oczyszczalniach ścieków wykazały również, że wirnik jest bakteriostatyczny.

Wirnik adsorpcyjny produkowany jest z naprzemiennie falistych i płaskich warstw materiału impregnowanej aktywnym komponentem zwanym elementem osuszającym, w wyniku czego powstaje duża ilość osiowych kanalików powietrznych przebiegających przez strukturę wirnika.

Wirnik D-MAX

D-MAX to następna generacja wirników żelo krzemionkowych z Seibu Giken i rozwój od SSCR-U. Żel krzemionkowy jest wciąż związany chemicznie w strukturze, co oznacza, że nie ma przeniesienia do powietrza i, co również daje doskonałą żywotność. D-MAX wirnika może być umyty, jeśli zostanie zanieczyszczony. Nowością z wirnikiem D-MAX jest to, fungistatyczne i bakteriostatyczne, które oznacza, że nie będzie żadnego wzrostu bakterii czy grzybów na wirniku D-MAX. Mimo to, jest tylko D-MAX H czyli bakteriobójcze, co oznacza, że wirnik D-MAX H faktycznie eliminuje bakterie.

Wirnik DLR, Wirnik Zeoliteowy

Zeoliteowy wirnika z Seibu Giken jest przeznaczony dla osuszania przy niskich punktów rosy. DLR jest bardzo wydajny rotor osuszający. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy DST celu uzyskania dalszych informacji lub przeczytać broszurę wirnika z Seibu Giken DST AB.

 

Wirnik D-MAX H

D-MAX H wirnika bakteriobójcze i higienicznych, co sprawia, że szczególnie nadaje się do osuszenia w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. D-MAX H może być zainstalowany w nowej lub istniejącej jednostce wirnika z Seibu Giken DST. Powierzchnia wirnika skutecznie eliminuje bakterie w powietrzu. Została ona pomyślnie przetestowany w Japan Food Research Laboratories w 2001 roku.

D-MAX Z, 100 % silicon free

D-MAX Z reguluje wilgotności bez rozprzestrzeniania się krzemu w atmosferze powietrza w ogóle. Unikalny wirnik D-MAX Z to 100% silikonu sorpcja wirnika, który zachowuje pełną zdolność osuszania. Dla przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu farmaceutycznego i innych środowisk, które wymaga silikonu otaczającego powietrza. Dzięki dokładnym badań, Seibu Giken udało się wyprodukować tylko 100% krzemu bezpłatny wirnik na rynku, D-MAX Z dostępne są wyłącznie Seibu Giken DST. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy DST-celu uzyskania dalszych informacji. D-MAX Z może być stosowany w celu zastąpienia istniejących wirników osuszania.

 

Dzięki takiej konstrukcji powietrze przechodzące przez kanaliki wirnika ulega osuszeniu. Wirnik jest najważniejszą częścią składową osuszacza decydującym o jego wydajności i żywotności.

1. Osuszający materiał
Już w latach pięćdziesiątych, gdy osuszający wirnika wynaleziono, sól chlorku litu używany był jako środek suszący. Lit chlorku absorbuje wilgoć w wyniku reakcji chemicznej. Wadą soli impregnującej wirnik jest to, że nie są odporne na wysoką wilgotność. Nasycone powietrze spowoduje że sól częściowo opuszcza wirnik, a tym samym zmniejsza pojemność i powoduje korozję osuszacza. Dziś coraz więcej osuszaczy używa wirników żelo krzemionkowego. Żel krzemionkowy absorbuje wilgoć, cząsteczki wody przywiera do powierzchni żelu krzemionkowego. Zaletą jest to, że może ona wytrzymać nasycenie powietrzem, a żel krzemionkowy związany chemicznie z wirnikiem, ma bardzo długą żywotność, do dziesięciu lat, jeśli będzie odpowiednio serwisowany.

2. Czy będzie się wydostawał pył z wirnika
Wirniki z żelem krzemionkowym lub chlorkiem litu posiadające luźny element osuszający wyrzucają do otoczenia pewne ilości pyłu wraz z emitowanym suchym powietrzem. Niezależnie od możliwości uszkodzenia osuszanych materiałów, wydajność samego wirnika ulega pogorszeniu. Jedynie wirniki z żelem krzemionkowym, który jest chemicznie związany z podłożem nie emitują wraz z suchym powietrzem elementu osuszającego na zewnątrz. Wirniki z żelem krzemionkowym lub chlorkiem litu posiadające luźny element osuszający wyrzucają do otoczenia pewne ilości pyłu wraz z emitowanym suchym powietrzem.

Niezależnie od możliwości uszkodzenia osuszanych materiałów, wydajność samego wirnika ulega pogorszeniu. Jedynie wirniki z żelem krzemionkowym, który jest chemicznie związany z podłożem nie emitują wraz z suchym powietrzem elementu osuszającego na zewnątrz.

3. Zmywalność
Jeżeli wirnik zostanie zanieczyszczony podczas awarii lub w zastosowaniach z zanieczyszczonym powietrzem, na przykład mgłę oleju, ważne jest to, że wirnik jest zmywalny i że można go myć samemu! Konieczność mycia wirnika poza zakładem jest kosztowne i powoduje dłuższe przestoje.

4. Wzrost bakteri
Testy na żelu krzemionkowym wirnika stosowanego w instalacji oczyszczania ścieków nie wykazały tworzenia się bakterii na wirniku. Jest to możliwe dzięki wysokiej temperatury (powyżej 120°C) podczas regeneracji wirnika i niskiej wilgotności względnej w suchym powietrzu.

 

Wirniki broszura:

Dzielić