Search
Close this search box.

DST REPRESENTATIVES

Contact US

Alfsen og Gunderson AS

For visits, pickup and delivery (GR):
Brynsveien 5
N-0667 Oslo,

Mail address :
Alfsen og Gunderson AS
Pb. 6052 Etterstad
N-0601 Oslo
Norway
tel: +47 22 70 77 00
fax: +47 22 70 77 02
e-mail: sbe@ag.no
www.ag.no

Alfsen og Gunderson AS – avfuktere og avfuktersystemer

Luftavfuktning basert på sorpsjons-teknologi spiller en viktig rolle innen en rekke bransjer. Alfsen og Gunderson leverer avfuktere til bl.a. shipping, offshore, næringsmiddel, farmasøytisk, forsvaret, vannverk, kraftverk og lagerhaller.

Bruksområdene for våre avfuktere og avfuktersystemer er utrolig mange. Noen kunder ønsker å oppnå riktig produksjons- og lagringsklima , eller forhindre påriming i fryselager. Noen trenger rask tørking etter vask, eller de skal for eksempel tørke klippfisk! Mange kunder har behov for å hindre kondens, korrosjon, mugg eller råte. Da trenger de en avfukter. Vår lange erfaring (siden 1960), kombinert med ulike avfukterprinsipper og rotortyper gjør at vi er godt rustet til å hjelper deg å finne en best mulig løsning.

Om Alfsen og Gunderson

Alfsen og Gunderson, etablert i 1926, er et norsk ingeniørfirma med spesialkompetanse innen vann-, luft-, tørke- og renseteknikk. I tillegg til egne produkter og systemløsninger markedsfører vi spesialprodukter fra ledende produsenter i Europa og Japan. Våre kunder er primært industri, offshore, shipping, kommuner og energiprodusenter. Skreddersydde anlegg basert på egenutviklet teknologi eksporteres over hele verden.

Vi vil skape merverdi for våre kunder
Inngående kjennskap til våre kunders prosesser og behov er avgjørende for at vi skal kunne betjene dem best mulig. Tett og langsiktig samarbeid er derfor helt nødvendig for utvikling og perfeksjonering av våre løsninger. Gjennom gode løsninger, grundige arbeidsmetoder og punktlige leveranser er vårt mål å skape merverdi for våre kunder.

Alfsen og Gunderson, established in 1926, is a Norwegian engineering company specializing in water-, air-, drying and filtration technology. As well as our own products and systems, we market specialised products from major international suppliers. We serve primarily industrial firms, offshore, shipping, municipal services and energy producers. Plants and products developed by AG’s engineers are exported worldwide.

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new DST articles