CONSORB DC-50R

DC-50 MA PODOBNĄ OBUDOWĘ DO DR-50, ALE DZIAŁA Z DWOMA WENTYLATORAMI DC-50 ma grzałkę rezystancyjną i wymaga zasilania trójfazowego. To urządzenie jest właściwym wyborem, gdy konieczna jest recyrkulacja powietrza w pomieszczeniu i występuje duża różnica między zawartością wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu a powietrzem na zewnątrz. Opcjonalnie istnieje możliwość sterowania wydajnością sygnałem 0-10Vdc np. z […]

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new DST articles