AQUASORB AQ-30B/31B/31L

SERIA AQ JEST WYJĄTKOWA ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM POWIETRZEM DLA DUŻEJ WYDAJNOŚCI Te jednostki skraplają wodę zamiast przepływu mokrego powietrza, co jest ważne w niektórych zastosowaniach. Na przykład, jeśli wilgotne powietrze jest trudne do odprowadzania zbyt na zewnątrz lub całe ciepło jest gromadzone w urządzeniu w osuszanym pomieszczeniu. W zastosowaniach związanych z usuwaniem szkód spowodowanych przez […]

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new DST articles