MAGAZYNOWANIE W SUCHYM POWIETRZU

OSUSZANIE MAGAZYNÓW SUCHEGO POWIETRZA OSUSZACZ KONTROLUJE WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNĄ W MAGAZYNIE, DZIĘKI KTÓRYM TOWAR MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANY Z ZACHOWANIEM WYSOKIEJ JAKOŚCI. Magazyny suchego powietrza są wykorzystywane do przechowywania różnych materiałów: farmaceutyków, produktów spożywczych, dzieł sztuki, sprzętu elektronicznego i sprzętu obronnego. Materiał higroskopijny przyciąga wilgoć, co często stwarza dogodne warunki dla rozwoju bakterii i pleśni. Utrzymując wilgotność […]

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new DST articles