Wyroby cukiernicze

Najistotniejsza jest wysoka jakość gotowych produktów. Dokładna kontrola wilgotności powietrza na różnych etapach procesu produkcyjnego jest kluczowa dla zapewnienia wysokich standardów jakościowych.

Czekolada
Naloty tłuszczu lub cukru są najczęstszymi problemami przy produkcji oraz składowaniu wyrobów czekoladowych i mogą pojawić nawet kilka godzin po zakończeniu produkcji jeśli wilgotność otaczającego powietrza przekracza 60%RH.

Zastosowanie suchego powietrza w schładzaniu produktów czekoladowych chroni je przed osadzaniem się na nich nalotów i wilgoci, co umożliwia podwyższenie standardów higienicznych oraz nie dopuszcza do przyklejania się produktów do przenośnika taśmowego.

Powlekanie warstwą cukru
Ten proces technologiczny wymaga dokładnej kontroli wilgotności otaczającego środowiska, w przeciwnym wypadku produkty przylepiają się do siebie. W porach roku o podwyższonej wilgotności oznacza to dłuższy okres suszenia i powlekania produktów cukrem.

Dzięki osuszaczom można zagwarantować takie same warunki dla procesu technologicznego oraz taką samą jakość wytwarzanych produktów przez cały rok.

Pakowanie
Suche powietrze w trakcie procesu pakowania zabezpiecza przed przylepianiem się wyrobów cukierniczych do maszyn lub opakowań. Oprócz tego, często zdarza się, że kartony i tacki do pakowania przylepiają się do wilgotnych maszyn pakujących.

Cukier
W przypadku zbyt dużej wilgotności w magazynach, składowany cukier luzem lub w workach często zbryla się lub rozpuszcza. Stąd niezbędna częsta kontrola wilgotności powietrza i wentylowanie pomieszczeń magazynowych osuszonym powietrzem.