Wodociągi i stacje pom

W przypadku wodociągów i stacji pomp mamy często do czynienia ze skraplaniem się wilgoci na zimnych powierzchniach. Osuszacz DST zredukuje wilgotność powietrza, w wyniku czego uzyskamy wolne od wilgoci i korozji pomieszczenie.

Problemu te występują najczęściej w miesiącach o wysokiej wilgotności, stąd stała kontrola poziomu wilgotności nie dopuści do skraplania się wilgoci i korozji na powierzchniach metalowych. Kontrola poziomu wilgoci ma także istotny wpływ na bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych.

Wilgoć nie skropli się na powierzchni, jeśli otaczające powietrze ma punkt rosy niższy od temperatury powierzchni.