Składowanie drewna

Drewno jest żywym organizmem i wymaga właściwie zrównoważonego środowiska składowania.

Ze względu na to, że drewno zwiększa swą objętość przy wchłanianiu wilgoci i kurczy się przy jej usunięciu, jego rozmiary i waga zależą od względnej wilgotności powietrza otaczającego środowiska. Wilgotne drewno jest ciężkie i trudne do obróbki, podczas gdy suche drewno odkształci się lub popęka. Pożądany poziom wilgotności zarówno drewna miękkiego jak i twardego zależy w pewnym stopniu od rodzaju drewna i zamierzonego użycia.

Zawartość wilgoci w drewnie
Celem osuszania składów drewna jest zawsze osiągnięcie stałych poziomów temperatur I wilgotności w składzie, tak aby dostawca drewna mógł zagwarantować odbiorcy wysoką jakość dostarczanego towaru.

Recusorb działa na zasadzie odzyskiwania ciepła i może wykorzystywać parę, prąd, gaz lub gorącą wodę jako źródło zasilania w energię.

Zawartość wilgoci w drewnie równa jest wadze wody w drewnie podzielonej przez wagę całkowicie wysuszonego drewna wyrażonej w formie procentowej. Zawartość wilgoci w drewnie na poziomie 8-10% osiągana jest przy 40-55% wilgotności względnej.

Urządzenie osuszające utrzymuje względną wilgotność składu drewna w pożądanym zakresie niezależnie od temperatury w składzie.

Dostawcy pragnący zagwarantować jakość swego drewna powinni rozważyć zastosowanie urządzeń osuszających w swych składach.