Przemysł spożywczy

Produkty sypkie
Przy produkcji i składowaniu produktów sypkich takich jak np.zupy w proszku ważne jest uprzednie osuszenie pomieszczeń, gdyż produkty mogą ulec zbryleniu w trakcie mieszania lub pakowania. Osuszone obiekty produkcyjne i składowe są gwarancją wysokich standardów jakościowych oraz ciągłości produkcji przez cały rok bez względu na warunki pogodowo-klimatyczne.

Dojrzewalnie serów
Kontrola wilgotności powietrza jest bardzo ważna w procesie dojrzewania sera. W celu uzyskania najlepszej jego jakości, wilgotność oraz temperatura powietrza powinny być utrzymane na właściwym poziomie.

Ryby
Suszenie ryb powietrzem przed ich wędzeniem zapobiega późniejszej utracie wilgotności podczas procesu wędzenia.

Pieczywo
Poszczególne etapy produkcji pieczywa chrupkiego wymagają kontroli wilgotności powietrza. Suche powietrze może zostać dostarczone zarówno w procesie fermentacji, jak i w końcowym etapie suszenia. Jakość produktu finalnego utrzymana jest ponadto poprzez kontrolę wilgotności powietrza zarówno na etapie pakowania, jak i magazynowania.