Przemysł farmaceutyczny

Suche powietrze stanowi najistotniejszy czynnik przy produkcji i składowaniu wyrobów farmaceutycznych. Większość substancji używanych do produkcji farmaceutycznej jest wysoce higroskopijna i wszelkie wchłonięcie wilgoci w trakcie procesu technologicznego ma niekorzystny wpływ na jakość, wagę i trwałość finalnego produktu. Kluczowe jest także środowisko suchego powietrza przy ważeniu i mieszaniu higroskopijnych komponentów tak aby uniknąć lub zredukować do minimum absorpcję wilgoci z otaczającego powietrza.

Kontrola względnej wilgotności jest jednym z najważniejszych czynników w utrzymywaniu sterylnego środowiska. Suche i chłodne powietrze w procesach technologicznych umożliwia wyższą jakość i dłuższy okres użytkowania wyrobów farmaceutycznych. Produkcja tabletek wymaga poziomu wilgotności na poziomie 20-35%RH przy temperaturze 21-24°C.

Poziomy wilgoci
W większości przypadków największy ładunek wilgoci znajduje się w świeżym powietrzu, w którym wilgoć stanowi 5-20% całości nowego powietrza. W zależności od poziomu wilgoci w pomieszczeniu, niezbędnym może być “głębokie osuszenie” świeżego powietrza za pomocą urządzeń osuszających. Siła osuszania sterowana jest czujnikiem względnej wilgotności znajdującym się w przewodzie powracającego powietrza, co całkowicie wystarcza do utrzymywania wymaganego poziomu względnej wilgotności w pomieszczeniu.

Stosowanie systemów klimatyzacji, nawet przy niewielkich dawkach świeżego powietrza, ale przy częstym używaniu drzwi i dużej infiltracji wilgoci z  zewnątrz wskutek różnic ciśnień między pomieszczeniem i światem zewnętrznym, będzie wymagać osuszania całego świeżego powietrza i części powietrza powracającego.