Plastikowe pomieszczenia / Hale namiotowe

Hale namiotowe używane są do szybkiego uzyskania dodatkowej przestrzeni składowania.Klienci wynajmujący plastikowe pomieszczenia oczekują ochrony swych produktów przed korozją lub rdzą.

W pomieszczeniu plastikowym wilgoć szybko skrapla się na suficie i spadając w dół może uszkodzić składowane produkty. Za pomocą osuszacza można sterować poziomem wilgotności w hali namiotowej.Celem uniknięcia pleśni względna wilgotność musi być poniżej 70%, natomiast dla uniknięcia korozji powinna być poniżej 50%.

The preservation and longevity of power station plant and stored machinery components is a significant problem, particularly in prolonged cold shut down situations. Power station protection and component preservation using the desiccant method is not new. Since the mid 60′s dehumidifiers have been employed in the power industry as a barrier to moisture related degradation. Zamykanie elektrowni w warunkach chłodnego klimatu celem przeglądu lub naprawy stanowi poważne wyzwanie dla utrzymania urządzeń oraz maszyn w stanie sprawności operacyjnej. Używanie do tego celu urządzeń osuszających nie jest nowe i stosowane już od lat 60-tych. Zaleca się stosowanie technologii osuszających dla następujących urządzeń:

Generator – ważne jest ochrona przed korozją uzwojeń, dzięki czemu skraca się okres ponownego uruchomienia.

Kondensator – musi być w stanie suchym po przepłukaniu.

Kocioł – zewnętrzne temperatury przewodów przypaleniskowych spadają poniżej punktu rosy tworząc kondensat, który wchodzi w reakcję ze związkami siarkowym popiołów tworząc silne związki kwasowe, w wyniku czego uszkodzeniu ulegają powierzchnie metalowe.