Obróbka powierzchniowa

Osuszanie skraca czas pracy, zapewnia wysoką jakość i gwarantuje równą pracę cały rok.

Technologia Osuszania jest skuteczna w tworzeniu całorocznej kontrolowanej wilgotności otoczenia, aby uniknąć korozji podczas przygotowania powierzchni. Szybkość korozji przyspiesza wykładniczo ponad 50%RH i najbardziej zgodności powłoki wynosi 80% wilgotności względnej na powierzchni metalu. Efekt bezwładności cieplnej zazwyczaj wymagany otaczającego powietrza 20-30%RH (4-6°C Różnica temperatur od powierzchni do powietrza) poniżej wymaganej wilgotności powierzchniowej pozwalają na to.

Inne metody ogrzewania wymaga pełnego ogrzewania powierzchni, co powoduje bardzo wysokie koszty energii. Chłodzenie jest skuteczne tylko w klimatach, które jest wilgotne przez cały rok i nadal nie można osiągnąć wysuszanie wymagane ze względu na wymóg wilgotności powierzchni.