Muzea i archiwa

Wilgoć stanowi główne zagrożenie dla bezcennych przedmiotów historycznych będących istotnym składnikiem naszego narodowego dziedzictwa.

Obrazy, meble, arrasy oraz gobeliny zawierają mikroorganizmy, które rozmnażają się w warunkach wysokiej wilgotności doprowadzając częstokroć do nieodwracalnych zniszczeń.

Przedmioty i struktury metalowe przechowywane w muzeach narażone są na oksydację i zniszczenie przez korozję.

Celem uniknięcia kosztownych prac odtwórczo-renowacyjnych, szkodliwe warunki środowiskowe w muzeach i archiwach wymagają korekty i nadzoru.
Jeśli względna wilgotność utrzymywana jest na niskim poziomie z wykorzystaniem urządzeń osuszających nie nastąpią procesy korozyjne przedmiotów metalowych, ani też dojdzie do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów.