Magazynowanie w suchym powietrzu

Stosowane jest dla szerokiej gamy materiałów i produktów takich jak: kukurydza , kawa, proszki, cukry czy sprzęt elektroniczny. Ogrzewanie i wentylowanie dużych powierzchni magazynowych jest znacznie droższe niż stosowanie osuszonego powietrza.

Korozja
Towary wytwarzane z takich materiałów jak żelazo czy stal wymagają niskiej wilgotności. Pojazdy, samoloty, maszyny i narzędzia nie korodują jeżeli są przechowywane w magazynach, gdzie wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż 50%.

Pleśń
Materiały organiczne jak dla przykładu skóra zawierają mikroorganizmy. Na takich materiałach może rozwinąć się grzyb lub pleśń. Jednak nie stanie się to jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu, gdzie są one przechowywane będzie utrzymana poniżej 70%.

Bakterie
Bakterie, aby przetrwać i rozmnażać się, potrzebują dużej wilgotności powietrza. Jeżeli poziom wilgotności otaczającego je powietrza będzie niższy niż 50% RH, większość bakterii nie przetrwa. Granica ta jest szczególnie ważna, gdy chodzi o przechowywanie żywności szczególnie wrażliwej na działanie i rozwój bakterii.

Rozwiązaniem jest osuszanie powietrza
Dzięki użyciu osuszacza, poziom wilgotności względnej w magazynach może być kontrolowany, a produkty mogą być przechowywane przez dłuższy czas bez pogarszania ich jakości.