Chłodnie składowe

Lód, szron i zamglenie powstają przy kontakcie ciepłego powietrza z zimnym otoczeniem np.przy otwieraniu drzwi chłodni składowych. Wymaga to regularnego odmrażania chłodni składowych, co kosztuje właściciela czas i pieniądze.

Brak osuszania powietrza wdzierającego się do chłodni poprzez otwory przenośników taśmowych prowadzi do powstawania lodu oraz szronu na powierzchni towarów i maszyn, które w końcowych etapach uszkadzają te oraz sąsiednie urządzenia jak np. sensory optyczne.

Można temu zapobiec poprzez zainstalowanie urządzenia osuszającego, dzięki któremu do chłodni wchodzić będzie wyłącznie suche powietrze, które wytworzy znacznie zdrowsze środowisko pracy dla urządzeń oraz zatrudnionych i przyczyni się do wzrostu wydajności pracy, a przestoje dla odmrażania i czyszczenia ulegną znacznemu skróceniu.